Ubezpieczenie dla twoich pociech

Wszystko, co widzimy za najlepsze usiłujemy zapewnić naszym potomkom , jak ich ojcowie. Od chwili urodzenia staramy się, by niczego im nie brakowało . Przechodzimy na wycieczce ich poczucie bezpieczeństwa , zdrowie i myśl. Jak jednak wiemy , niektórym sytuacjom zdarzającym się w występowaniu nie jesteśmy skłonni zapobiec. Nagle a może spotkać nas coś, co uniemożliwi pomoc najbliższym. Poważny wypadek, trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, śmierć… Choć nikt nie chce dopuścić do siebie takich myśli, to a wszystko to, może dotknąć każdego spośród nas zupełnie niepodziewanie. Co wtedy jednak będzie z polskimi najulubieńszymi?